2.Zgłoszenia‎ > ‎

Zgłoszenie czynnego uczestnictwa


Zgłoszenia były przyjmowane do 4 lutego 2018.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
Decyzję odnośnie zakwalifikowania do czynnego uczestnictwa
prześlemy do końca lutego.Na konferencję zgłoszenia były przyjmowane w następującej postaci: 
· Poster 
· Referat (prezentacja ustna długości 20-25 minut) 
· Warsztat (trwający 90 minut) 

Abstrakty zgłaszanych wystąpień (poster, referat) powinny zawierać opisy przeprowadzonych badań wraz z uzyskanymi wynikami. W zgłoszeniu autor deklaruje, jakiego obszaru tematycznego psychologii pozytywnej dotyczy jego wystąpienie: 
• Cnoty i wartości 
• Emocje 
• Procesy społeczne 
• Psychologia rozwojowa, edukacja i wychowanie w ujęciu pozytywnym 
• Pozytywna psychologia kliniczna 
• Pozytywna psychologia zdrowia 
• Pomiar szczęścia i dobrostanu 
• Pozytywna psychologia sportu 
• Pozytywne przywództwo i organizacje 
• Psychologia pozytywna - co dalej? 

Zgłoszenie propozycji warsztatów powinno zawierać opis celu warsztatu i sposobu jego realizacji (w tym wykorzystanych metod), opis zakładanych efektów dla uczestników, oraz uzasadnienie, które zgodnie z zasadami evidence based training powinno zostać osadzone w naukowych teoriach psychologicznych i wynikach badań naukowych. 
Do zgłoszenia warsztatów należało dołączyć CV prowadzących (w osobnym pliku).