8.Terminy


 Rozpoczęcie rejestracji (czynna i bierna) od 30 października 2017
 Zgłoszenie czynnego udziału (referaty, warsztaty, plakaty)do 4 lutego 2018
 Zgłoszenie biernego udziału do 22 czerwca 2018
 Akceptacja referatów, warsztatów i plakatów  
 Opłata I Termin do 15 marca 2018
 Opłata II termin  od 15 marca do 22 czerwca 2018
 Ogłoszenie szczegółowego programu konferencji 
 Zapisy na warsztaty