3.Program

DZIEŃ I (2 lipca)

8.30 - 13.30

Rejestracja uczestników

9.00 - 10.30

Warsztaty 1

10.45 - 12.15

Warsztaty 2

12.15 - 12.45

Przerwa kawowa

12.45 - 13.00

Uroczyste otwarcie

13.00 - 14.00

Wykład plenarny
dr hab. Łukasz Kaczmarek

14.00 - 15.00

Lunch

15.00 - 16.30

Sesje równoległe/ Sympozjum 1

16.30 - 17.00

Przerwa kawowa

17.00 - 18.00

Wykład plenarny
prof. Barbara Fredrickson

18.00 - 18.15

Uroczysta gala rozdania nagród w konkursie "Pozytyw"

18.15 - 19.45

Walne zebranie PTPP

DZIEŃ II (3 lipca)

9.00 - 10.00

Wykład plenarny
prof. dr hab. Ewa Trzebińska

10.00 - 11.30

Sesje równoległe/ Sympozjum 2

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 13.30

Sesje równoległe/ Sympozjum 3

13.30 - 14.30

Lunch

14.30 - 15.30

Wykład plenarny
prof. Joar Vittersø

15.30 - 16.00

Sesja plakatowa

16.00 - 16.30

Przerwa kawowa

16.30 - 18.00

Sesje równoległe/ Sympozjum 4

19.30

bankiet w restauracji Casablanca

DZIEŃ III (4 lipca)

9.00 - 10.00

Wykład plenarny
dr hab. Irena Jelonkiewicz, prof. APS

10.00 - 11.30

Sesje równoległe/ Sympozjum 5

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 13.30

Sesje równoległe/ Sympozjum 6

13.30 - 14.30

Lunch

14.30 - 16.00

Sesje równoległe/ Sympozjum 7

16.00 - 16.15

Zakończenie konferencji

16.15 - 17.45

Zjazd absolwentów studiów podyplomowych z psychologii pozytywnejĊ
Artur Brzeziński,
27 mar 2018, 03:34