1.Organizatorzy

Komitet naukowy:


prof. dr hab. Ewa Trzebińska
dr hab. Irena Jelonkiewicz, prof. APS
dr. hab. Łukasz Kaczmarek
dr Agnieszka Czerw
dr Dorota Jasielska
dr Marlena Kossakowska
dr Joanna Rajchert

Komitet organizacyjny:

Dorota Jasielska - przewodnicząca komitetu
Artur Brzeziński
Agnieszka Czerw
Dorota Kobylińska
Karolina Konopka
Marlena Kossakowska
Magdalena Poraj-Weder
Dominika Wiśniewska
Lidia Zabłocka-Żytka