II KonferencjaII Konferencja Psychologii Pozytywnej
Z wynikami badań naukowych w praktykę psychologii pozytywnej
Poznań 12-14 maja 2016 roku 
Konferencję zorganizowali:

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w nauce. Dzisiaj warto chyba zadać sobie pytanie jak bardzo przez te 15 lat psychologia pozytywna się rozwinęła i czy ten rozwój jest harmonijny, czy też zdominowany przez jakieś obszary nauki lub praktyki. Dla organizatorów konferencji najważniejsza jest perspektywa rozwoju polskiej nauki i praktyki. Dlatego II Konferencja Psychologii Pozytywnej stawiała sobie za cel dokonanie przeglądu przede wszystkim polskich dokonań naukowych i praktycznych w tym obszarze.
Adresatami konferencji była zarówno społeczność akademicka (naukowcy i studenci), jak i praktycy pracujący w różnych obszarach i wykorzystujący w swojej pracy ideę psychologii pozytywnej.
Motto konferencji „Z wynikami badań naukowych w praktykę psychologii pozytywnej powstało pod wpływem naszej troski o rzetelne prowadzenie praktyki w nurcie psychologii pozytywnej. Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że coraz bardziej popularne jest propagowania różnych pojęć czy metod działania pod szyldem psychologii pozytywnej pomimo tego, że nie mają z nią nic wspólnego. Coraz częściej zdarza się, że praktycy z różnych obszarów (zarówno psychologowie jak i osoby innych profesji) powołują się na psychologię pozytywną jako podstawę swoich działań, ale dosyć rzadko wskazują na konkretne teorie funkcjonujące w tym obszarze, a już niezwykle rzadko na wyniki badań wspierające ich działania praktyczne.
Dzięki stworzeniu okazji do spotkania się w jednym miejscu i czasie przedstawicieli nauki i praktyki chcieliśmy inspirować naukowców do prowadzenia badań, które mogą przysłużyć się praktycznym rozwiązaniom, a praktyków do aplikowania wyników badań w swoje działania.
Na konferencji wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na główne pytania:
  • Jak korzystać z wyników badań w działaniach praktycznych?
  • Jakie mamy naukowe podstawy dla pozytywnych interwencji prowadzonych w Polsce?

Konferencja miała formułę konferencji ogólnopolskiej z wykładowym językiem polskim. Uczestnicy wysłuchali także wykładów gości zagranicznych.
Byli to Amy Wrzesniewski  z Yale University oraz Ryan Niemiec z VIA Institute on Charakter Cincinati.


Ċ
ptpp poz,
10 kwi 2017, 04:07
Ċ
ptpp poz,
10 kwi 2017, 04:06
Ċ
ptpp poz,
10 kwi 2017, 04:08
Ċ
ptpp poz,
10 kwi 2017, 04:06
Ċ
ptpp poz,
10 kwi 2017, 04:06