O konferencji

III Konferencja Psychologii Pozytywnej

Warszawa

2-4 lipca 2018

20 lat psychologii pozytywnej - 
 Co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady?


Psychologia pozytywna jako nowy obszar psychologii została proklamowana przez Martina Seligmana w 1998 roku. Od tego czasu na całym świecie na szeroką skalę prowadzone są badania dotyczące różnych wymiarów pozytywnego doświadczania swojego życia, budowania i rozwijania mocnych stron oraz uwarunkowań poczucia szczęścia jednostek i społeczeństw. III Konferencja Psychologii Pozytywnej będzie okazją, aby przyjrzeć się tej różnorodności kierunków rozwoju psychologii pozytywnej. Co udało się osiągnąć przez te 20 lat? Jakie nowe możliwości badawcze stworzył nurt psychologii pozytywnej? Jakie ograniczenia psychologii tradycyjnej udało się przezwyciężyć?

Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce, dlatego zapraszamy na nią zarówno naukowców, jak i praktyków, którzy są zainteresowani najnowszymi odkryciami z tej dziedziny oraz w swojej pracy chcą wykorzystywać praktykę opartą na dowodach naukowych. Konferencja będzie wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń zarówno dla badaczy, jak i osób zajmujących się na co dzień rozwojem osobistym.

Gośćmi specjalnym konferencji będą:
Barbara Fredrickson z North Carolina University, światowy ekspert z dziedziny pozytywnych emocji oraz rozwijania pozytywności, autorka teorii budowania i poszerzania zasobów (broaden-and-built theory), za którą otrzymała nagrodę Tempelton Prize in Positive Psychology
Joar Vittersø z Universytetu w Tromsø, wybitny badacz dobrostanu psychicznego oraz wyznaczników dobrego życia.

Podstrony (1): Aktualności