O konferencji

                                                                              
II Konferencja Psychologii Pozytywnej 
Poznań 12-14 maja 2016 roku 
Konferencję zorganizowali:
Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej  oraz Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na konferencji.
zapraszamy na kolejną III Konferencję Psychologii Pozytywnej w 2018r.
Konferencja odbędzie się w Warszawie na Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej

W zakładce "program" znajdziecie Państwo materiały konferencyjne z ostatecznym programem
oraz pełną wersję abstraktu referatu p. Katarzyny Sass-Stańczak (w programie mieliśmy niestety uciętą wersję)


a tutaj link do zdjęć z Konferencji:


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Przypominamy, że istnieje możliwość opublikowania artykułu na podstawie referatu, posteru lub warsztatu
Tekst należy przesyłać bezpośrednio do czasopisma Polish Psychological Bulletin 
(a nie na adres mailowy konferencji).
Poniżej link do informacji (call for papers) na ten temat:
Termin przesyłania tekstów to 15 września 2016r.


II Konferencja Psychologii Pozytywnej 
Poznań 12-14 maja 2016 roku 
 
Z wynikami badań naukowych w praktykę psychologii pozytywnej
 
Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w nauce. Dzisiaj warto chyba zadać sobie pytanie jak bardzo przez te 15 lat psychologia pozytywna się rozwinęła i czy ten rozwój jest harmonijny, czy też zdominowany przez jakieś obszary nauki lub praktyki. Dla organizatorów konferencji najważniejsza jest perspektywa rozwoju polskiej nauki i praktyki. Dlatego II Konferencja Psychologii Pozytywnej stawiała sobie za cel dokonanie przeglądu przede wszystkim polskich dokonań naukowych i praktycznych w tym obszarze.
Adresatami konferencji była zarówno społeczność akademicka (naukowcy i studenci), jak i praktycy pracujący w różnych obszarach i wykorzystujący w swojej pracy ideę psychologii pozytywnej.
Motto konferencji „Z wynikami badań naukowych w praktykę psychologii pozytywnej powstało pod wpływem naszej troski o rzetelne prowadzenie praktyki w nurcie psychologii pozytywnej. Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że coraz bardziej popularne jest propagowania różnych pojęć czy metod działania pod szyldem psychologii pozytywnej pomimo tego, że nie mają z nią nic wspólnego. Coraz częściej zdarza się, że praktycy z różnych obszarów (zarówno psychologowie jak i osoby innych profesji) powołują się na psychologię pozytywną jako podstawę swoich działań, ale dosyć rzadko wskazują na konkretne teorie funkcjonujące w tym obszarze, a już niezwykle rzadko na wyniki badań wspierające ich działania praktyczne.
Dzięki stworzeniu okazji do spotkania się w jednym miejscu i czasie przedstawicieli nauki i praktyki chcieliśmy inspirować naukowców do prowadzenia badań, które mogą przysłużyć się praktycznym rozwiązaniom, a praktyków do aplikowania wyników badań w swoje działania.
Na konferencji wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na główne pytania:
  • Jak korzystać z wyników badań w działaniach praktycznych?
  • Jakie mamy naukowe podstawy dla pozytywnych interwencji prowadzonych w Polsce?

Konferencja miała formułę konferencji ogólnopolskiej z wykładowym językiem polskim. Uczestnicy wysłuchali także wykładów gości zagranicznych.
Byli to Amy Wrzesniewski  z Yale University oraz Ryan Niemiec z VIA Institute on Charakter Cincinati.Podstrony (1): Aktualności